Frammenti di una vita, Costa Rica 2009

Frammenti di una vita

Acrylic on canvas
100 x 120 cm
Costa Rica 2009

Detail out of the work frammenti di una vita

Acrylic on canvas,
100x120cm, CR 2009

Detail out of the work frammenti di una vita

Acrylic on canvas,
100x120cm, CR 2009

Detail out of the work frammenti di una vita

Acrylic on canvas,
100x120cm, CR 2009

Frammenti di una vita

Acrylic on canvas
108 x 116 cm
Costa Rica 2009

Detail out of the work frammenti di una vita

Acrylic on canvas,
108x116cm, CR 2009

Detail out of the work frammenti di una vita

Acrylic on canvas,
118x1116cm, CR 2009

Joy of life
Frammenti di una vita

Acrylic on canvas
85 x 105 cm
Costa Rica 2008/2009

Detail out of the work frammenti di una vita

Acrylic on canvas,
85x105cm, 2008/2009

Frammenti di una vita

Acrylic on canvas
80 x 150 cm
Costa Rica 2008/2009

Detail out of the work frammenti di una vita

Acrylic on canvas,
80x150cm, 2008/2009

Detail out of the work frammenti di una vita

Acrylic on canvas,
80x150cm, 2008/2009

During the fotsession
Detail out of the work frammenti di una vita

Acrylic on canvas,
100x120cm, CR 2009

Detail out of the work frammenti di una vita

Acrylic on canvas,
100x116cm, CR 2009

Detail out of the work frammenti di una vita

Acrylic on canvas,
100x116cm, CR 2009

Detail out of the work frammenti di una vita

Acrylic on canvas,
100x116cm, CR 2009

Prices on request